История

Управлението на въздушното движение възниква (УВД) като необходимост в началото на 19 век с цел насочване на военни изтребители към въздушни мишени. Първата система за откриване и насочване на базата, т.нар. ВНОС (въздушно наблюдение, оповестяване и свръзка) е създадена през 1915 г. в СССР. През 30 г. се появяват и първите земни радиолокационни станции.

В България паралелно с развитието на военната авиация се поставя и началото на гражданската авиация, когато през 1922 г. с правителствено решение са закупени въздухоплавателни средства за граждански цели. През 1946 г. към Министерски съвет е сформирана Дирекция "Въздушни комуникации" с цел обезпечаване на въздушното движение, а две години по-късно, през 1948 г. се поставят основите на Закона за гражданското въздухоплаване на Република България.

Определено най-ключовият момент от развитието на УВД е на 3 февруари 1969 г., когато с Решение № 37 на Министерския съвет се създава Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" ( ДП РВД), като отделна, самостоятелна организационна структура в рамките на Държавно стопанско обединение "Българска гражданска авиация" с основна задача осигуряване и обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България. От тогава до наши дни, повече от 40 години ДП РВД се грижи за управлението и безопасността на полетите във въздушното пространство на Република България. Годишно у нас се обслужват над 800 000 пътнически и товарни полети на граждански въздухоплавателни средства и всяка година броят им нараства.
С развитието на авиацията в световен мащаб се развиват и качеството на обслужването, респективно - системите за управление на въздушното движение. В това отношение ДП РВД е една от най-развиращите се организацци в сферата. На динамичните промени, ДП РВД отговаря с увеличени нива на безопасност на ослужването, гъвкавост, тенденциозно модернизиране на системите за управление на въздушното движение, както и с участие на страната ни във водещите европейски и световни организации в областта на авиацията.

(линкове към сайта на евроконтрол, DANUBE FAB и др. организации)