КОНКУРС ЗА СЛОГАН НА ПРОФЕСИЯТА "РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ"

Призвание, предизвикателство, отговорност и специфични професионални качества - всичко това е ръководителят на полети. Възможно ли е да се опише в едно изречение?

Включете се в конкурса на ДП РВД за избор на послание (слоган) на професията „Ръководител на полети“, като от днес (8-ми август) до 8-ми септември на имейл slogan@atcos.bg изпращайте вашите предложения за послание, което според вас описва най-точно професията ни. Резултатите от разглеждането и оценката на слоганите, ще бъдат обявени на 15-и септември на уебсайта за кандидатстване за обучение за професията „Ръководител на полети“ (atcos.bg).

Награди: за 1-во място – 2000 лв., за 2-ро място – 1000 лв., за 3-то място – 500 лв.

Правила и условия за участие в конкурса:

1. Организатор на конкурса за избор на послание (слоган) на професията „Ръководител на полети“, наричан за краткост по-долу „Конкурс”, е ДП „Ръководство на въздушното движение“ със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Брюксел“ 1.

2. Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта за кандидатстване за обучение за професията „Ръководител на полети“ (atcos.bg).

3. Предложението за послание (слоган) не трябва да включва повече от 5 (пет) думи.

4. Посланието не трябва да съдържа нецензурни думи и такива подвеждащи към други слогани и продукти.

5. В конкурса могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България.

6. Всеки участник може да участва с неограничен брой идеи.

7. Служители на ДП РВД и техните семейства нямат право на участие.

8. За участие в конкурса е необходимо участникът да изпрати своето предложение (едно или повече) за послание (слоган) на професията „Ръководител на полети“ на имейл адрес: slogan@atcos.bg, което да е до максимум 5 /пет/ думи. Включително да изпрати с предложението и своите данни* за контакт – три имена, телефон за връзка, имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани при определяне на победителите, както и за тяхното уведомяване.

9. Конкурсът стартира на 08-ми август, 2014 г. (от 00:00 ч.).

10. Конкурсът приключва на 08-ми септември, 2014 г. (до 24:00 ч.).

11. Резултатите от разглеждането и оценката на слоганите ще бъдат обявени на 15-и септември на уебсайта за кандидатстване за обучение за професията „Ръководител на полети“ (atcos.bg).

*Защита на личните данни

С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организаторите.

 

Още новини

Публикувано на: 16/10/2013

Информираме ви, че планираните прзентации за месец ноември 2013 г. се отлагат за периода февруари - април 2014 г.

Очаквайте информация!

Публикувано на: 15/10/2013

На 19-и ноември (вторник) и на 20-и ноември (сряда) в държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ще се проведат „Дни на отворени...

Публикувано на: 30/08/2013

 

        На 12-и септември, 2013 г., четвъртък, ДП "Ръководство на въздушното движение" ще вземе участие в кариерен форум "...

Публикувано на: 14/04/2013

През 2013 г. традиционните „Дни на отворени врати“ в Единния център за управление на въздушното движение на ДП „Ръководство на въздушното движение“ ще се...

Публикувано на: 01/03/2013

График на посещенията по университети, както следва:

Технически университет – Варна

Нов учебен корпус, зала „Заседателна“
Дата: 03.04.2013 г....