ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСА ПО ПОДБОР

 

Документи за кандидатстване се представят в електронен формат чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване (www.atcos.bg). Всички постъпили кандидатури получават входящ номер в момента на представянето им.

Постъпилите документи през календарния месец се разглеждат в периода от 1-во до 10-то число на следващия календарен месец. В срок до края на същия месец всички кандидати се уведомяват за резултатите от разглеждането на документите чрез имейл на посочените от тях електронни адреси.

ТЕСТ FEAST СЕ ПРОВЕЖДА ДО 2 (ДВА) ПЪТИ ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, СЪОТВЕТНО ПРЕЗ М. ЮНИ* И М. НОЕМВРИ**. Одобрените за явяване  кандидати се уведомяват минимум 15 (петнадесет) работни дни предварително за датата на провеждане на теста чрез имейл на посочените от тях електронни адреси.

*Кандидатите представили, отговарящи на изискванията кандидатури в периода от 01.11 до 31.05 и класирани за следващ етап в подбора, следва да се явят на тест FEAST, планиран за месец юни в текущата календарна година.

**Кандидатите представили, отговарящи на изискванията кандидатури в периода от 01.06 до 31.10 и класирани за следващ етап в подбора, следва да се явят на тест FEAST, планиран за месец ноември в текущата календарна година.

Още новини

Публикувано на: 30/09/2014

На 14-и октомври (вторник) и на 15-и октомври (сряда) в държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ще се проведат „Дни на...

Публикувано на: 19/09/2014

 

   След извършена селекция на всички постъпили предложения от 715 (седемстотин и петнадесет) участници, представени съгласно условията и...

Публикувано на: 15/09/2014

 

         Във връзка с големия брой получени предложения от участници в конкурса за слоган на професията „Ръководител на полети“, с...

Публикувано на: 13/08/2014

Призвание, предизвикателство, отговорност и специфични професионални качества - всичко това е ръководителят на полети. Възможно ли е да се опише в едно изречение?

Включете...

Публикувано на: 16/10/2013

Информираме ви, че планираните прзентации за месец ноември 2013 г. се отлагат за периода февруари - април 2014 г.

Очаквайте информация!

Публикувано на: 15/10/2013

На 19-и ноември (вторник) и на 20-и ноември (сряда) в държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ ще се проведат „Дни на отворени...

Публикувано на: 30/08/2013

 

        На 12-и септември, 2013 г., четвъртък, ДП "Ръководство на въздушното движение" ще вземе участие в кариерен форум "...

Публикувано на: 14/04/2013

През 2013 г. традиционните „Дни на отворени врати“ в Единния център за управление на въздушното движение на ДП „Ръководство на въздушното движение“ ще се...

Публикувано на: 01/03/2013

График на посещенията по университети, както следва:

Технически университет – Варна

Нов учебен корпус, зала „Заседателна“
Дата: 03.04.2013 г....